[1]
F. C. Brøgger, “‘Naturfolk’ i teori og praksis: skildringen av samene og den nordlige naturen i Knud Rasmussens Lapland”, Nordlit, no. 32, pp. 99–115, Jul. 2014.