[1]
L. Aarekol, “Helmer Hanssens reiser i isbaksen. Med Roald Amundsen og polene som omdreiningspunkt”, Nordlit, no. 32, pp. 117–131, Aug. 2014.