[1]
H. D. Jølle, “Nansen i norsk polartradisjon”, Nordlit, no. 32, pp. 133–146, Aug. 2014.