[1]
AnkuS. S., «Beyond the slammed door», Nordlit, nr. 34, s. 245-251, feb. 2015.