[1]
S. S. Anku, «Beyond the slammed door», Nordlit, nr. 34, s. 245–251, feb. 2015.