[1]
J. Langhof, “Författare—samhälle—media: En mediekritisk betraktelse av medietäckning om Knut-Hamsun-jubileet 2009”, Nordlit, no. 38, pp. 106–115, Apr. 2016.