[1]
W. Torrissen, «‘Vi er aldri syke, derfor holder vi oss friske og eldes ikke […]’», Nordlit, nr. 38, s. 204–216, apr. 2016.