[1]
K. Loria, “Hamsuns <i>I Æventyrland</i> sett i et «grenselandsperspektiv»”, Nordlit, no. 47, pp. 304–316, Dec. 2020.