[1]
WærpH. H., «Vandringer i refleksjonslandskapet – om Knut Hamsuns <i>På gjengrodde stier</i&gt;», Nordlit, bd. 13, nr. 2, s. 161-186, sep. 2009.