[1]
ArntzenE., «"Det fine og sælsomme behag". Om lykke og værensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap», Nordlit, bd. 13, nr. 2, s. 205-218, sep. 2009.