Eriksen, R. “Kroppslighet og jomfrukur i Hans E. Kincks tragedie <i>Den sidste Gjest</i> (1910)”. Nordlit, no. 27, June 2011, pp. 55-68, doi:10.7557/13.1805.