Schmidt, M., S. S. Torjussen, and H. Whittaker. “Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue”. Nordlit, no. 22, Apr. 2007, doi:10.7557/13.1810.