Rasmussen, C. H., og H. Jochumsen. «United We Stand, Together We May Fall - Nogle Betragtninger Omkring Det at Skrive Afhandling Sammen». Nordlit, nr. 19, juni 2006, s. 19-25, doi:10.7557/13.1833.