Torjussen, S. S. «Popper, Kirk Og førsokratikerne». Nordlit, nr. 19, juni 2006, s. 75-86, doi:10.7557/13.1837.