Torjussen, S. S. “Popper, Kirk Og førsokratikerne”. Nordlit, no. 19, June 2006, pp. 75-86, doi:10.7557/13.1837.