BäckströmP. «”Den laglösa Fantasin till makten!” Det Svenska 70-Avantgardets Uppror Mot Den Rationella Poesin». Nordlit, Bd. 9, nr. 2, juli 2005, s. 5-26, doi:10.7557/13.1846.