Bäckström, P. “«Den laglösa Fantasin till makten!»: Det Svenska 70-Avantgardets Uppror Mot Den Rationella Poesin”. Nordlit, no. 18, July 2005, pp. 5–26, doi:10.7557/13.1846.