Bäckström, P. “«Den laglösa fantasin till makten!»: Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin”. Nordlit, no. 18, July 2005, pp. 5–26, doi:10.7557/13.1846.