BäckströmP., NesbyL. H., og KudrjavtsevaT. «Forord». Nordlit, Bd. 9, nr. 1, juli 2005, s. 1-2, doi:10.7557/13.1868.