Rottem Øystein. «Brevet». Nordlit, Bd. 9, nr. 1, juli 2005, s. 11-12, doi:10.7557/13.1870.