Arntzen, E. “«Men mennesket lever så længe»: En Lesning av Hamsuns ‹Feberdikte›”. Nordlit, no. 17, July 2005, pp. 13–26, doi:10.7557/13.1871.