BäckströmP. «"Mellem Livshunger Og dødsangst." Søren Ulrik Thomsen Og Pia Tafdrups Poetikker». Nordlit, Bd. 9, nr. 1, juli 2005, s. 143-56, doi:10.7557/13.1878.