Bäckström, P. “«Mellem livshunger og dødsangst»: Søren Ulrik Thomsens och Pia Tafdrups poetiker”. Nordlit, no. 17, July 2005, pp. 143–156, doi:10.7557/13.1878.