Bäckström, P. “«Mellem Livshunger Og dødsangst»: Søren Ulrik Thomsens Och Pia Tafdrups Poetiker”. Nordlit, no. 17, July 2005, pp. 143–156, doi:10.7557/13.1878.