Schiöler, N. «Transcendensens tåg». Nordlit, nr. 17, juli 2005, s. 179–192, doi:10.7557/13.1880.