Aadland, E. “Hvem setter tittelen på et dikt?”. Nordlit, no. 17, July 2005, pp. 193–202, doi:10.7557/13.1881.