BäckströmP. «"Heller Ikke I Dette Skrift Er Det Uutsigelige sagt". Det Nordiska Neoavantgardets Estetik - Exemplen Fahlström, Hodell & Højholt». Nordlit, Bd. 9, nr. 1, juli 2005, s. 203-35, doi:10.7557/13.1882.