Wærp, H. H. «Lars F. Larsens <i>Tilværelsens udlænding: Hamsun Ved Gjennombruddet 1891–1893</I> (Schibsted 2003)». Nordlit, nr. 14, august 2003, s. 243–248, doi:10.7557/13.1934.