WærpH. H. «Lars Frode Larsen: <i>Tilværelsens Udlænding Hamsun Ved Gjennombruddet 1891-1893</I&gt;». Nordlit, Bd. 7, nr. 2, august 2003, s. 245-50, doi:10.7557/13.1934.