Wærp, H. H. “Lars F. Larsens <i>Tilværelsens udlænding: Hamsun ved gjennombruddet 1891–1893</i> (Schibsted 2003): Knut Hamsun i årene 1891–1893”. Nordlit, no. 14, Aug. 2003, pp. 243–248, doi:10.7557/13.1934.