Gimnes, S. “‹<i>Filologen</i> I æventyrland›”. Nordlit, no. 13, Aug. 2003, pp. 31–35, doi:10.7557/13.1940.