Greve, A. “Å gjennomtenke et begrep: Med eksempel i Paal-Helge Haugens dikt ‹(steingjerde)›”. Nordlit, no. 13, Aug. 2003, pp. 189–200, doi:10.7557/13.1952.