Engelskjøn, R. «Lars Bergs Erotiske Romaner». Nordlit, nr. 13, august 2003, s. 231–240, doi:10.7557/13.1955.