Wærp, H. H. “Preface (in Norwegian): Nordlit 13—Festskrift Til Nils Magne Knutsen”. Nordlit, no. 13, Aug. 2003, pp. 1–2, doi:10.7557/13.1966.