MjørK. J. «Semiotikk Som Indre Eksil: Om binære Modellars Rolle I Russisk Kultur». Nordlit, Bd. 9, nr. 2, juli 2005, s. 105-32, doi:10.7557/13.1967.