Andersen, B. I., S. Bones, A. Greve, I. M. Rosenlund, and M. Sojtaric. “En Pratsom Gammel Gubbe Med Sans for Livet? Tema Og Norm I Kjell Askildsens «Thomas F’s Siste Nedtegnelser Til Almenheten»”. Nordlit, no. 12, Aug. 2002, pp. 3–20, doi:10.7557/13.1968.