Lindbach, K. M. “Kulturelle Identiteter I Hamsuns <i>Mysterier</i> Og Deres Funksjon I Romanen”. Nordlit, no. 10, Sept. 2001, pp. 109–122, doi:10.7557/13.2090.