Karlsen, O. “Postmoderne Litteraturhistorieskriving: Per Thomas Andersens «Norsk Litteraturhistorie» (Universitetsforlaget 2001)”. Nordlit, no. 10, Sept. 2001, pp. 125–129, doi:10.7557/13.2091.