Karlsen, O. «Postmoderne Litteraturhistorieskriving». Nordlit, nr. 10, september 2001, s. 125–129, doi:10.7557/13.2091.