Engelskjøn, R. «Vev Og Nettverk, Tekst Og Tidrom». Nordlit, nr. 7, februar 2000, s. 63–77, doi:10.7557/13.2118.