Karlsen, O. “Sonetten Som Aritmetisk Og Arkitektonisk Struktur: En Intertekstuell Lesning Av Olav H. Hauges ‹Gullhanen› Fra «Seint Rodnar Skog I Djuvet» (1956)”. Nordlit, no. 3, Jan. 1998, pp. 121–141, doi:10.7557/13.2176.