BäckströmP. A. «Samvetets Ro. Børje Veslens Novell "Ångfärjan Tegelbacken"». Nordlit, Bd. 2, nr. 1, januar 1998, s. 209-35, doi:10.7557/13.2184.