Zachariassen, K. “Isak Saba, Anders Larsen Og Matti Aikio – Ein Komparasjon Av Dei Samiske skjønnlitterære Pionerane I Norge”. Nordlit, no. 29, May 2012, pp. 1-13, doi:10.7557/13.2298.