Heith, A. «Platsens Sanning. Performativitet Och gränsdragningar I Tornedalsk Litteraturhistoria Och Grammatik». Nordlit, nr. 30, oktober 2012, s. 71-86, doi:10.7557/13.2373.