Brøgger, F. C. “‘Naturfolk’ i teori og praksis: skildringen av samene og den nordlige naturen i Knud Rasmussens Lapland”. Nordlit, no. 32, July 2014, pp. 99-115, doi:10.7557/13.3073.