Aarekol, L. “Helmer Hanssens reiser i isbaksen. Med Roald Amundsen og polene som omdreiningspunkt”. Nordlit, no. 32, Aug. 2014, pp. 117-31, doi:10.7557/13.3076.