Aarekol, L. “Helmer Hanssens Reiser I Isbaksen. Med Roald Amundsen Og Polene Som Omdreiningspunkt”. Nordlit, no. 32, Aug. 2014, pp. 117-31, doi:10.7557/13.3076.