Korte, C. «The Manifesto As Genre in Ibsen’s John Gabriel Borkman». Nordlit, nr. 34, februar 2015, s. 151–160, doi:10.7557/13.3361.