Aslaksen, K. «Readers and "misreadings" Of Brand (1866)». Nordlit, nr. 34, februar 2015, s. 427–435, doi:10.7557/13.3387.