Pankratova, E. “Hamsun og Tsjekhov—stilistisk gjenklang: Erfaringer fra mitt virke som oversetter”. Nordlit, no. 38, Apr. 2016, pp. 217–225, doi:10.7557/13.3753.