Langhof, J. “Författare—samhälle—media: En mediekritisk betraktelse av medietäckning om Knut-Hamsun-jubileet 2009”. Nordlit, no. 38, Apr. 2016, pp. 106–115, doi:10.7557/13.3757.