Torrissen, W. «‘Vi Er Aldri Syke, Derfor Holder Vi Oss Friske Og Eldes Ikke […]’». Nordlit, nr. 38, april 2016, s. 204–216, doi:10.7557/13.3768.