Berg, S. H., R. E. Kristiansen, og C. Dahl Hambro. «Introduction». Nordlit, nr. 43, november 2019, s. 1–3, doi:10.7557/13.4962.