Schmidt, M., and H. H. Wærp. “Innledning”. Nordlit, no. 25, Sept. 2009, pp. 5-6, doi:10.7557/13.594.