WærpH. H. «Vandringer I Refleksjonslandskapet – Om Knut Hamsuns <i>På Gjengrodde stier</I&gt;». Nordlit, Bd. 13, nr. 2, september 2009, s. 161-86, doi:10.7557/13.961.