Arntzen, E. “‘Det fine og sælsomme behag’. Om lykke og værensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap”. Nordlit, no. 25, Sept. 2009, pp. 205-18, doi:10.7557/13.963.